Ideą powołania Rady Programowej przy konferencji #BIMDay2017 było włączenie kluczowych instytucji reprezentujących polską branże budowlaną do dyskusji i działań w obszarze BIM. Głównym celem prac Rady Programowej jest opracowanie programu konferencji odpowiadającego na bieżące potrzeby sektora budowlanego oraz współpraca przy popularyzacji BIM w Polsce. W Radzie Programowej BIM Day 2017 zasiadają przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa PZITB oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa PZPB.

 
 

Rafał Bałdys – Rembowski
wiceprezes, PZPB

Współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (2011), a od 2013 r. wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych średniej i dużej skali w ramach procedur PRAG, EIB, WB oraz prawa zamówień publicznych. Pracował dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego na każdym etapie wdrażania projektu.
 
 

Bohdan Lisowski
prezes oddziału SARP w Krakowie, pełnomocnik ZG SARP ds. BIM

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994), wykładowca akademicki od 1996 (PK, ASP
w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), właściciel firmy Biś Computers (Autodesk ATC, AAP, ACC, VAR) zajmującej się szkoleniami z zakresu oprogramowania wspomagającego projektowanie architektoniczne oraz certyfikacją ECDL i Autodesk.
Koordynator ECDL CAD w Polsce od 2008, autor implementacji ECDL CAD w Polsce w 2007 oraz certyfikacji Autodesk w 2010, użytkownik AutoCAD od wersji 2.5 (1986), ACE – Autodesk Certification Evaluator, ACI – Autodesk Certified Instructor, stały uczestnik Autodesk University od 2005, członek Rady Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych Autodesk w Europie, członek SHS, PTI. Członek grupy ekspertów BIM porozumienia SARP/PZITB/GUNB.
 
 

Przemysław Nogaj
AEC Territory Sales Executive, Autodesk

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami. Od 20 lat związany jest z firmami dostarczającymi systemy informatyczne wspomagające procesy w budownictwie. W firmie Autodesk od 10 lat, obecnie jako menedżer ds. rozwiązań dla architektury
i budownictwa odpowiedzialny jest za rozwój rynku architektoniczno-budowlanego. Głównym obszarem działań jest współpraca z partnerami handlowymi na terenie Polski oraz wsparcie klientów Autodesk w implementacji nowych technologii, koncepcji projektowych oraz nowych procesów w budownictwie.
 
 

Wiktor Piwkowski
sekretarz generalny PZITB

Absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier budowy dróg i lotnisk. W latach 60-tych. i 70-tych pracował na budowach, w projektowaniu i zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. W latach 1983 – 1989 był dyrektorem departamentów w Ministerstwie Budownictwa, a następnie pełnił funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Budownictwa Ogólnego. W latach 1990 – 2010 kierował firmą PERI Polska. Jego działalność w PERI spowodowała znaczące zmiany w technologii budownictwa monolitycznego w Polsce. W latach 2005 – 2012 przewodniczył Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa. Obecnie Sekretarz Generalny. Przewodniczenie przez 8 lat PZITB zaowocowało odtworzeniem energii i pozycji tej organizacji w środowisku budowlanym. Inicjator wielkiego programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”.
 
 

Mariusz Ścisło
współwłaściciel i prezes zarządu FS&P ARCUS, prezes SARP

Absolwent Wydziału Architektury P.W. (1972-1978), 38 lat pracy zawodowej w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, biurowych, obiektów i osiedli mieszkaniowych , autor opracowań studialno-urbanistycznych. Architekt i Główny Projektant zrealizowanych inwestycji m.in.: budynków biurowych
w Warszawie: „Concept Tower”-przy ul. Grzybowskiej, i „Karolkowa Business Park”, Wytwórni Papierów Wartościowych na Nowym Mieście, Ratusza Dzielnicy Targówek, Rozbudowy Urzędu Patentowego R.P. przy Al. Niepodległości; Obiektów sportowych: zespół krytych pływalni w Brzegu i w Płońsku; Centrów handlowych: Galerii Promenada III etap i Galerii Żoliborz w Warszawie, Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Nowosybirsku – Rosja; Budynków i osiedli mieszkaniowych w Warszawie, (ok. 12 tys. mieszkań) m.in.: na Gocławiu, Targówku , Woli, Ochocie, Ursynowie, Ursusie.

Zarejestruj się